Архіви

Державний архів Кіровоградської області (ДАКірО)
 • Період: 1759–1931
 • Фондів: 3 303
 • Справ: 3 825
 • Метричних книг: 34 038
 • Сповідальних відомостей: 577
 • Книг шлюбних обшуків: 765
 • Втрачених фондів: 145
Державний архів Запорізької області (ДАЗО)
 • Період: 1774–1928
 • Фондів: 243
 • Справ: 3 755
 • Метричних книг: 32 203
 • Сповідальних відомостей: 57
 • Втрачених фондів: 5
Державний архів Миколаївської області (ДАМО)
 • Період: 1792–1925
 • Фондів: 260
 • Справ: 2 835
 • Метричних книг: 21 220
 • Втрачених фондів: 86
Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО)
 • Період: 1769–1927
 • Фондів: 4
 • Справ: 2 700
 • Метричних книг: 20 713
 • Сповідальних відомостей: 35
 • Книг шлюбних обшуків: 72
Державний архів Херсонської області (ДАХсО)
 • Період: 1782–1921
 • Фондів: 154
 • Справ: 2 636
 • Метричних книг: 16 892
 • Сповідальних відомостей: 201
 • Книг шлюбних обшуків: 80
 • Втрачених фондів: 46
Державний архів Одеської області (ДАОО)
 • Період: 1781–1874
 • Фондів: 1
 • Справ: 59
 • Метричних книг: 177
Відділ реєстрації актів цивільного стану Голопристанського районного управління юстиції
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів в Автономній Республіці Крим (ДААРК)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Вінницької області (ДАВіО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Волинської області (ДАВО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Донецької області (ДАДонО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Житомирської області (ДАЖО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Закарпатської області (ДАЗакО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Івано-Франківської області (ДАІФО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Київської області (ДАКО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Луганської області (ДАЛугО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Львівської області (ДАЛО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів міста Києва (ДАК)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів міста Севастополя (ДАС)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Полтавської області (ДАПО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Рівненської області (ДАРО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Сумської області (ДАСО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Тернопільської області (ДАТО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Харківської області (ДАХО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Хмельницької області (ДАХмО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Черкаської області (ДАЧкО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Чернівецької області (ДАЧвО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний архів Чернігівської області (ДАЧнО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Державний історичний архів Латвії (ДІАЛ)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Миколаївський обласний архів РАГС
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
НДІ Миколаївська астрономічна обсерваторія
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Російський державний архів Воєнно-Морського Флоту (РГА ВМФ)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Російський державний історичний архів (РДІА)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Філіал Запорізького обласного державного архіву у м. Мелітополь
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Центральний державний архів Московської області (ЦДАМО)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Центральний державний історичний архів України м. Київ (ЦДІАК)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Центральний державний історичний архів України м. Львів (ЦДІАЛ)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0
Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА)
 • Фондів: 0
 • Справ: 0