Справа 1407

Державний архів Херсонської області (ДАХсО). Фонд 207. Херсонське духовне правління Херсонської духовної консисторії, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії. Опис 1

Метрична книга про народження
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про смерть