Справа 16

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Фонд 193. Метричні книги церков Катеринославської губернії. Колекція. Опис 5 дод.

Метрична книга про народження