Справа 181

Державний архів Миколаївської області (ДАМО). Фонд 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області. Опис 1

Метрична книга про народження
Метрична книга про народження
Метрична книга про народження
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про смерть
Метрична книга про смерть
Метрична книга про смерть