Справа 184

Державний архів Миколаївської області (ДАМО). Фонд 484. Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області. Опис 1

Метрична книга про народження
Метрична книга про народження
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про смерть
Метрична книга про смерть