Справа 208

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Фонд 193. Метричні книги церков Катеринославської губернії. Колекція. Опис 2

Метрична книга про народження
Метрична книга про народження
Метрична книга про народження
Метрична книга про народження
Метрична книга про народження