Справа 22

Державний архів Одеської області (ДАОО). Фонд 37. Херсонська духовна консисторія. Опис 3

Метрична книга про народження
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про смерть