Справа 23

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Фонд 193. Метричні книги церков Катеринославської губернії. Колекція. Опис 5 дод.

Метрична книга про народження
Метрична книга про народження
Метрична книга про народження
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про смерть
Метрична книга про смерть
Метрична книга про смерть
Метрична книга про народження
Метрична книга про народження
Метрична книга про народження