Справа 3

Державний архів Херсонської області (ДАХсО). Фонд 259. Церкви Дніпровського повіту Таврійської губернії (ОАФ). Опис 27

Метрична книга про смерть
Метрична книга про смерть
Метрична книга про смерть