Справа 30

Державний архів Херсонської області (ДАХсО). Фонд 137. Церкви Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ). Опис 2

Метрична книга про народження
Метрична книга про народження
Метрична книга про народження
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про смерть
Метрична книга про смерть
Метрична книга про смерть