Справа 45

Державний архів Запорізької області (ДАЗО). Фонд Р-5593. Метричні книги церков і книги реєстрації актів цивільного стану по Запорізькій області (колекція). Опис 3

Метрична книга про смерть
Метрична книга про народження
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про смерть