Справа 8

Державний архів Херсонської області (ДАХсО). Фонд 137. Церкви Херсонського повіту Херсонської губернії (ОАФ). Опис 2

Метрична книга про народження
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про смерть