Справа 848

Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Фонд 193. Метричні книги церков Катеринославської губернії. Колекція. Опис 3

Метрична книга про народження
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про смерть