Справа 90

Державний архів Запорізької області (ДАЗО). Фонд Р-5593. Метричні книги церков і книги реєстрації актів цивільного стану по Запорізькій області (колекція). Опис 3

Метрична книга про народження
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про смерть
Метрична книга про народження
Метрична книга про смерть
Метрична книга про народження
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про смерть
Метрична книга про народження
Метрична книга про шлюб
Метрична книга про смерть