Фонд 37. Херсонська духовна консисторія. Опис 1

Державний архів Одеської області (ДАОО)