Фонд 37. Херсонська духовна консисторія. Опис 13в

Державний архів Одеської області (ДАОО)