Фонд 37. Херсонська духовна консисторія. Опис 2б

Державний архів Одеської області (ДАОО)