Фонд 37. Херсонська духовна консисторія. Опис 9

Державний архів Одеської області (ДАОО)