Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО)

Фонд 104. Катеринославське духовне правління, м. Катеринослав
 • Період: 1769–1784
 • Описів: 1
 • Справ: 12
 • Метричних книг: 132
Фонд 106. Катеринославська духовна консисторія, м. Катеринослав
 • Період: 1797–1807
 • Описів: 1
 • Справ: 2
 • Метричних книг: 43
Фонд 193. Метричні книги церков Катеринославської губернії. Колекція
 • Період: 1770–1927
 • Описів: 11
 • Справ: 2679
 • Метричних книг: 20482
 • Сповідальних відомостей: 35
 • Книг шлюбних обшуків: 72
Фонд 282. Синагога, м. Павлоград Катеринославської губернії
 • Період: 1876–1884
 • Описів: 1
 • Справ: 7
 • Метричних книг: 56