Державний архів Одеської області (ДАОО)

Фонд 37. Херсонська духовна консисторія
  • Період: 1781–1874
  • Описів: 24
  • Справ: 59
  • Метричних книг: 177