Центральний державний історичний архів України м. Львів (ЦДІАЛ)